Šta radi Dejana Erić kada se najede?

Šta radi Dejana Erić kada se najede? Nekadašnja ...