Pravo je vreme da angažujete bend za savdbu

Kada je pravo vreme da angažujete bend za svadbu? ...